Bækørred

Bækørred fra Koldkær Bæk, 17-10-2016. Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø var denne dag ude for at registrere Ørredbestanden i Koldkær Bæk. Det foregik ved el-fiskning, hvor de mindre fisk kortvarigt blev lammet af strømmen, så det var muligt at fange dem i et net. Efter fiskene var blevet målt, blev de straks sat tilbage i bækken, hvor de svømmede videre. Ovenstående Bækørred var 21 - 22 cm. lang. Bækørreden er egentlig kommet til verden af æg fra en Havørred. Når unge Havørreder har en størrelse på 11-13 cm begynder de normalt at vandre mod havet. Men nogle beslutter at forblive i bækken. De vokser videre og bliver herefter betegnet som Bækørred. På grund af den lavere fødemængde i bækken sammenlignet med ude i havet, vil en 4 årig Bækørred, alt andet lige, være væsentlig mindre end en tilsvarende 4 årig Havørred, som har tilbragt en årrække ude i havet.  Det at nogle ørreder forbliver i vandløbenes øvre forløb, er en smart måde til at sikre ørredernes overlevelse. F.eks i den situation, hvor vandløbet bliver spærret længere nede og dermed forhindrer Havørrederne i at vandre op fra havet. Bækørred / Havørred relationen er endnu en fasinerende facet i naturen.

Bækørred fra Koldkær Bæk, 17-10-2016. Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø var denne dag ude for at registrere Ørredbestanden i Koldkær Bæk. Det foregik ved el-fiskning, hvor de mindre fisk kortvarigt blev lammet af strømmen, så det var muligt at fange dem i et net. Efter fiskene var blevet målt, blev de straks sat tilbage i bækken, hvor de svømmede videre.
Ovenstående Bækørred var 21 – 22 cm. lang. Bækørreden er egentlig kommet til verden af æg fra en Havørred. Når unge Havørreder har en størrelse på 11-13 cm begynder de normalt at vandre mod havet. Men nogle beslutter at forblive i bækken. De vokser videre og bliver herefter betegnet som Bækørred. På grund af den lavere fødemængde i bækken sammenlignet med ude i havet, vil en 4 årig Bækørred, alt andet lige, være væsentlig mindre end en tilsvarende 4 årig Havørred, som har tilbragt en årrække ude i havet.
Det at nogle ørreder forbliver i vandløbenes øvre forløb, er en smart måde til at sikre ørredernes overlevelse. F.eks i den situation, hvor vandløbet bliver spærret længere nede og dermed forhindrer Havørrederne i at vandre op fra havet. Bækørred / Havørred relationen er endnu en fasinerende facet i naturen.