AgroFoodPark -overdrev

Flere oplysninger og fotos følger.

Koldkær Bæk 4-1-2010. Vinterlandskab fra før anlæggelsen af hovedforløbet af Palludan Müllersvej og Letbanen. Ligeleses er byggeriet af Det Ny Universitetshospital ikke gået igang. Endelig sees den begyndende tilgroning af overdrevet langs Koldkær Bæk

Koldkær Bæk 4-1-2010. Vinterlandskab fra før anlæggelsen af hovedforløbet af Palludan Müllersvej og Letbanen. Ligeleses er byggeriet af Det Ny Universitetshospital ikke gået igang. Endelig sees den begyndende tilgroning af overdrevet langs Koldkær Bæk