Adgang

For nogle år siden blev der anlagt et stisystem i området og udgivet en tilhørende folder ‘Spor i landskabet’. Desværre er disse stier stille og roligt vokset til, bl.a. fordi der kun har været begrænset økonmi. En anden årsag er at de store anlægsarbejder i området har fjernet dele af stisystemet eller afskåret adgangen.

Det er ønsket at dette Site www.koldkærbæk.dk kan hjælpe med til åbne op for befolkningens interesse for området. Færdsel bør ske i nært samarbejde med jordejerne, samt på en sådan måde at det ikke generer dyrene ( her tænkes ikke kun på de vilde dyr, men også på kreaturerne i indhegningerne).