Ål

2 ca. 25 cm lange Ål fra Koldkær Bæk. 17-11-2016. Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø var denne dag ude for at registrere fiskebestanden i Koldkær Bæk. Det foregik ved el-fiskning, hvor de mindre fisk kortvarigt blev lammet af strøm, så det var muligt at fange dem med net. Efterfølgende blev de straks sat tilbage i bækken, hvor de fint svømmede videre. Ved undersøgelsen blev der ialt set 3 Ål på ca. 25 cm længde. Derudover blev der set en ca. 60 cm stor Ål ! Det var glædeligt, at trods ålen er gået meget tilbage i de senere år, findes der fortsat Ål i Koldkær Bæk.

2 ca. 25 cm lange Ål fra Koldkær Bæk. 17-11-2016. Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø var denne dag ude for at registrere fiskebestanden i Koldkær Bæk. Det foregik ved el-fiskning, hvor de mindre fisk kortvarigt blev lammet af strøm, så det var muligt at fange dem med net. Efterfølgende blev de straks sat tilbage i bækken, hvor de fint svømmede videre. Ved undersøgelsen blev der ialt set 3 Ål på ca. 25 cm længde. Derudover blev der set en ca. 60 cm stor Ål ! Det var glædeligt, at trods ålen er gået meget tilbage i de senere år, findes der fortsat Ål i Koldkær Bæk.